Gröna Stugan är en snarlik kopia av den ursprungliga gröna stugan, som låg nere i hörnan Sturegatan och Rosengatan som antagligen uppfördes 1878.

På kartan daterad 1887 ligger byggnaden inritad med fasaden längs Rosengatan och med förstukvist åt norr och väster. Stugan hade liggande grönmålad panel, profilerade fönsterfoder, sadeltak och ett rutmönstrat staket kring gårdsplan. Där öppnade en skomakarmästare Rehnström med fru matservering med ölutskänkning åt spisande gäster.

Tidskriften Kasper skrev nyåret 1878: Nu har Sundbyberg sitt kafé, odlingens förpost, det bildade samhällets framtid. Från början var tanken att flytta byggnaden upp till Lötsjön, men det visade sig vara för tekniskt komplicerat. Byggnadens utvändiga mått ligger till grund för nya Gröna Stugan, vid Lötsjön. Som ett värdefullt minne från kafétiden räddades innertaket av målat glas, som sedan monterades upp i bottenvåning. Beskåda och känn historiens vingslag. Lötsjön – skrattmås och rörhöna in till strandkanten

Lötsjön är en utpräglad parksjö, med en inhägnad i nordost där flera införda arter (dvärgsnögås, gravand och bläsgås) samsas med ”naturliga” arter som sothöns och gräsänder. Vintertid är den vak som hålls öppen ett säkert tillhåll för rörhöna. Skrattmås och kanadagås dominerar scenen, men även svarthakedopping och kricka har häckat här. Vid Lötsjöns västra ände (intill Ursviksvägen) ligger Gröna stugan, en trevlig restaurang där man sommartid kan skåda fågel på bekvämt sätt med matbit & öl inom räckhåll.